Tuesday, 28.06.2022, 09:58
Вітаю Вас Guest | RSS

Комунальна установа "Центр ПРПП"

Приєднуйся!
Комунальна установа
Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький ОІППО

Нова українська школа

EdCamp Ukraine

Хмельницький ОЦНТТУМ

Предметні олімпіади в Хмельницькій обл.

Сайт вчителів інформатики Хмельницької обл.
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Нормативна база

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. № 672

ПОЛОЖЕННЯ
про центр професійного розвитку
педагогічних працівників

Загальна частина

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі — центр).

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

1) траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника — персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих;

2) професійна спільнота педагогічних працівників — товариство (об’єднання, група) педагогічних працівників, які об’єднані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності;

3) документи закладу освіти — документи, що створюються у закладі освіти у процесі його діяльності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства та цим Положенням.

4. Центр утворюється органом місцевого самоврядування (далі — засновник) відповідно до законодавства з урахуванням потреб відповідної територіальної громади. Декілька засновників можуть прийняти спільне рішення про утворення центру та укласти договір про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

5. Центр є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа. Центр провадить свою діяльність у межах території обслуговування, що визначається його засновником.

6. Засновник розробляє та затверджує установчі документи центру відповідно до вимог законодавства.

Завдання центру

7. Основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

8. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

  • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
  • проведення супервізії;
  • розроблення документів закладу освіти;
  • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

Управління та кадрове забезпечення центру

9. Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює його директор, який призначається на посаду засновником за результатами конкурсу та звільняється ним з посади.

10. Директор центру:

1) розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження засновнику;

2) затверджує план діяльності центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру;

3) призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

4) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

5) створює належні умови для ефективної роботи працівників центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;

6)  видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7) використовує в установленому засновником порядку майно центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна центру;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

10) діє від імені центру без довіреності;

11) може вносити засновнику центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності центру;

12) подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.

Обов’язки директора та інших працівників центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.

11. Штатний розпис центру затверджує його засновник відповідно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта, психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються засновником центру. За рішенням засновника до штатного розпису центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

12. На посади директора, інших педагогічних працівників центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.

Фінансування та контроль за діяльністю центру

13. Фінансування центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

14. Матеріально-технічну базу центру складає майно, вартість якого відображена у балансі. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.

15. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування центру є кошти засновника та інші джерела, не заборонені законодавством.

Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами законодавства).

16. Контроль за дотриманням центром вимог законодавства, зокрема цього Положення, здійснюють засновник центру та відповідні органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.


СТАТУТ

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Шепетівської міської ради Хмельницької області» (далі — Центр) є бюджетною установою знаходиться у комунальній власності. Центр створений за рішенням Шепетівської міської ради від «17» вересня 2020 року № 20 «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Шепетівської міської ради Хмельницької області та затвердження Статуту»

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Шепетівської міської ради Хмельницької області» знаходиться у комунальній власності Шепетівської міської ради. Засновником є Шепетівська міська рада ( ЄДРПОУ: 34175421; юридична адреса: вулиця Островського, будинок 4, місто Шепетівка, Хмельницької області; індекс: 30400) (надалі – Засновник ).

Управління освіти Шепетівської міської ради (код ЄДРПОУ 02146943, юридична адреса: 30400, Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Островського, будинок 42) є представником Засновника та органом, до сфери управління якого входить Центр професійного розвитку педагогічних працівників Шепетівської міської ради Хмельницької області (надалі – Уповноважений орган).

Повна назва: Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Шепетівської міської ради Хмельницької області»

Скорочена назва: ЦПРПП

Юридична адреса: індекс: 30400 Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Островського, будинок 42

У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672, іншими законодавчими актами, рішеннями Шепетівської міської ради та цим Статутом.

Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

СТАТУТ КУ "Центр ПРПП" - statut_ku_centru_prpp.docx

Вхід на сайт
Офіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.Островського,42,

e-mail:shcprpp@i.ua

Пошук
Календар
«  June 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Погода
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Україні
Визначні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Шепетівський міський методичний кабінет © 2022
uCoz