Четвер, 19.10.2017, 13:42
Вітаю Вас Гість | RSS

Шепетівський ММК

Меню сайту
Наше опитування
Як Ви ставитесь до 12-річного терміну навчання?
Всього відповідей: 116
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Годинник


Біологія

Методичні рекомендації з біології на 2016-2017н.р.

      У 2016/2017 навчальному році біологія в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за такими навчальними програмами:

  • 6-8 класи - Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664 від 06.06 2012 р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 № 585 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html);
  • 8  класи з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства № 664 від 06.06 2012 р.;
  • 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;
  • 9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.;
  • 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.; 

     Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: 

  • 7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.;
  • 5 – 9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку (І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

     Програми позбавлені поурочного поділу, вчителі можуть самостійно обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу, змінювати орієнтовну кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, та час проведення шкільних екскурсій, використовуючи для цього резервні години або години  навчальної практики.

     Особливості вивчення біології у  2016/2017 навчальному році пов’язані з тим, що курс «Біологія людини» вивчатимуть одночасно  як учні 8-х, так  і учні 9-х класів, але за різними навчальними програмами, що відрізняються структурою і підходами до вивчення біології людини.

     Основна концептуальна ідея нової навчальної програми базується на реалізації функціонального підходу  до розкриття знань про людину: вивчення функції, а потім – будови, що сприяє формуванню поняття про організм людини як цілісну систему, створює проблемну ситуацію як він живе? та потребу в її розв'язуванні (встановлення причинно-наслідкових зв'язків). Тому рекомендується більше уваги приділяти вивченню процесів життєдіяльності, притаманних організму людини, щоб показати  системність його організації, функціонування в умовах соціального середовища, і зорієнтувати учнів на здоровий спосіб життя, забезпечити їх базову валеологічну підготовку. Обов’язковим є дотримання принципів єдності будови і функції та послідовності при формуванні анатомічних та фізіологічних  знань у темах всього курсу. Варто зазначити, що рівень і глибина засвоєння фізіологічних  та анатомічних понять мають відповідати віковим можливостям учнів, не переобтяжувати надмірною інформацією і тим самим не знижувати інтерес до пізнання природи.

     Здоров’язбережувальна лінія нової навчальної програми є наскрізною і відображена системно в усіх її темах. Це покладає особливу роль на  курс біології 8 класу у формуванні здоров'язбережувальної компетентності та пояснює структуру і логіку розміщення тем. Так, вивчення «Обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини» передує вивченню теми «Травлення». «Дихання» темі «Транспорт речовин», «Розмноження та розвиток людини» темі  «Вища нервова діяльність». Вивчення процесів життєдіяльності людського організму у такий спосіб спрямований на формування переконань у необхідності відповідального ставлення до власного здоров'я через оволодіння знаннями про здоров'я до усвідомлення залежності процесів життєдіяльності і здоров'я людини від природних і соціальних факторів.

     Поглиблене вивчення біології одна із форм поглибленої підготовки учнів на завершальному етапі основної школи, яка спрямована на розвиток в учнів біологіч­них здібностей, формування стійкого інтересу як до предмета зокрема, так і до біології взагалі, створення основи для свідомого вибору професії, пов'яза­ної з використанням біологічних знань.

     У зміст програми включено тему «Адаптація і виживання людини за екстремальних умов», спрямовану на поглиблення знань учнів про фактори навколишнього середовища та про взаємодію організму з навколишнім середовищем на прикладі організму людини.

     Практична спрямованість програми забезпечується збільшеною кількістю лабораторних і практичних робіт. Особливе місце у навчальному процесі відводиться дослідам, спостереженням, які рекомендується проводити не тільки на уроках, а й вдома, на екскурсіях, під час практики. Біологічні екс­перименти та демонстрації мають знайомити учнів з методами дослідження природи, розвивати навички самостійної роботи та спостережливості, заці­кавлювати до вивчення біології.

     У процесі вивчення біології людини важливо продовжувати розвивати пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи самостійну роботу з різними джерелами інформації: науково-популярною літературою, відеоматеріалами, ресурсами Інтернету тощо. Позитивно мотивують навчальну діяльність школярів і методи навчання такі як: розв’язання проблемних завдань, створення міні-проектів.

     Упровадження компетентнісного підходу зумовлює використання  завдань, виконуючи які, учні зможуть навчитись застосовувати знання у нетипових ситуаціях, розв’язувати завдання, що пов’язані з власною життєдіяльністю, навчитись формулювати оцінні судження щодо себе як соціальної істоти.

     Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічної методичної преси: у журналах «Біологія і хімія в рідній школі» (видавництво «Педагогічна преса»), «Біологія. Шкільний світ», «Біологія» (видавнича група «Основа») тощо.

     Оцінювання навчальних досягнень учнів 6-8 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог оцінювання, затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

     Оцінювання навчальних досягнень учнів 9-11 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог оцінювання, затверджених наказом МОН України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

     Чинними залишаються методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з природознавства  у 5-х класах (лист МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі»), з біології у 6-7-х класах (додаток 1 відповідно до листів МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах», від 20.06.2015 № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році»), з біології у 9-11-х класах, з екології у 11-х класах залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років.

      Повний зміст методичних рекомендацій - rekomendaciji_biologija_2016-2017.doc


Всеукраїнський соціальний проект „Вільний доступ до науково-популярних джерел інформації”

    Лист МОН України від 06.02.2014 №2/4-13-157-14 - List_MON_24-13-157-14.docx

     Використання матеріалів журналу „КОЛОСОК” у професійній діяльності учителів біології. 8-11 класи

за /п

Номер та тема уроку у

календарному плануванні

№ журналу,

сторінка

Назва та автор статті

Короткий зміст

 

Вступ. 

 

 

 

 

Тваринний світ – складова частина природи. Різноманітність тварин і їх класифікація.

 

 

 

 

Роль тварин у житті людини.

№2, 2013р. С.34 – 39.

Тетяна Остапенко. Цей корисний, цілющий, дивовижний пісок.

Про цілющі властивості піску утвореного черепашками молюсків.

 

Будова і життєдіяльність тварин.

 

 

 

 

Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції.

№4.2 008р. С. 18-21.

№6. 2008р. С. 20-23.

 

№3.2009р. С13-19.

 

№4 2009р. С. 32-35.

 

 №6 2009 р. С. 24 – 27

 

№3. 2011 р. С. 28 – 31.

 

№5. 2011 р. С. 28 – 31.

 

№5. 2011 р. С. 32 – .35.

 

№8. 2011 р. С.26 – 27

 

№12. 2012р. С.14 – 21.

№11. 2013р.

Ольга Євстігнєєва. Про вуха тварин.

Ольга Євстігнєєва. Кому який хвіст потрібен.

Ольга Євстігнєєва. Про покриви тварин.

Ольга Євстігнєєва. Лапи, лапки,

лапища.

 Ольга Євстігнєєва.Народжені літати.

Ірина Федор. Прийшов, побачив, переміг

частина 2

 

частина 3

 

Частина 4.

 

Ірина Пісулінська. Жива електрика.

Тетяна Тарбінська. Його величність хвіст.

Про різноманітні функції вух.

Про хвости.

Про різні покриви тварин.

Про функції кінцівок.

Про пристосування до польоту у різних тварин.

Про світлочутливі органи у безхребетних.

Про органи зору членистоногих.

Про зір риб

 

Про зір земноводних та плазунів.

Про біолюмінесценцію.

 

 

Про функції хвостів.

 

 

Середовище існування тварин. Поведінка тварин.

№4. 2007 р. С28-31.

 

№5, 2007р. С24-25.

 

№ 1. 2008р.

№4.2 008р.

№6. 2008р.

№3.2009р.

№4 2009р.

 №6 2009 р.

Тетяна Мантула. Правила виживання.

Тетяна Мантула. Робочі та вихідні дні сально-потової залози.

Статті Ольги Євстігнєєвої. Із серії «Розповіді Фелісії».

(дивись попередній урок)

Пристосувальна поведінка тварин (малюків).

Пристосування тварин до середовища життя.

Про адаптації тварин до умов навколишнього середовища.

 

     Повний доступ - biologija.doc

Використання матеріалів журналу „КОЛОСОК” та газети „КОЛОСОЧОК” у професійній діяльності учителів природознавства

Розділ

Тема

№ та назва газети

№ журналу, автор, назва статті

Вступ

Науки, що вивчають природу

№5/2012 „Як стародавні люди уявляли собі землю?”

 

Методи вивчення природи. Обладнання для вивчення природи

№ 18/2012 „Як ми пізнаємо світ”

№ 9/2013 „Повітря і твоє здоров`я”

№ 13/2013 „ Народні способи вимірювання”

№ 3/2013 „Мікроскоп”

 

№ 3/2009, Дарія Біда, „Палітра планети Земля”

№ 1/2010, Валерій Соболь, „ Його величність мікроскоп”

№ 4/2011, „Все менше, менше, ще, іще менше”

№№ 1,2/2012, Ярина Колісник, „Першовідкривачі невидимого світу. Частина 1,2”

№№ 1,2/2012, Софія Апуневич, „Історія  розвитку телескопів. Частина 1,2”

№ 3/2012, Валерій Старощук, „Великийандроннийколайдер”

№ 3/20012, Дарія Біда, „І все ж вона обертається!”

№№ 5,6 /2012, Надія Кріт, „Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 1,2”

Тіла, речовини та явища навколо нас

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання

№ 32/2013 „Сніг на полях”

№ 9/2012, Віктор Мясников, „Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів

№ 32/2013 „Сніг на полях”

 

 

№ 9/2012, Віктор Мясников, „Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”

№ 4/2006;Ілля Гельфгат, „І знову про воду…”

№ 1/2011, Дарія Біда, „Піна та пінка”

№ 3/2011, Дарія Біда, „ Про що розповіла свічка”

№ 4/2011, Дарія Біда, „Кока-кола” на службі в юних експериментаторів”

№ 11/2012 (стор.15), „Що ти знаєш про воду?”

Атоми і хімічні елементи

№ 16/2012 „Досліджуємо воду”

 

№ 12/2012, Олена Крижановська, „Кам’яний лід”

№ 5/2006, Сергій Малинич, „Незвичайний мікроскоп”

 № 4/2010, Артур Мерлін,„Школа чарівної пляшки”

№ 1/2006, Юрій Головач, „ Якщо атом порожнистий, то чому цегла така тверда? ”

№ 3/2008, Світлана Літковець, „Молекули задоволення, застереження, спілкування”

№ 6/2011, „День народження молекули”

Чисті речовини та суміші

№ 27/2012 „Хімічні досліди на кухні”

 

Явища природи

№ 32/2012 „Арктика”

№ 17/2012 „Весна”

№ 18/2012 „Літо”

№ 19/2012 „Осінь”

№ 20/2012 „Зима”

№ 5/2013 (додаток), чайнворд №16/2013 „Літо-літечко”

№ 7/2014 „Ой весна, весна, днем красна!”

№ 3/2008, Світлана Літковець, „Молекули задоволення, застереження, спілкування”

№ 3/2011, Дарія Біда, „ Про що розповіла свічка”

№ 5/2006, Сергій Зиков, „Повне сонячне затемнення”

№ 6/2006, Дарія Біда, „Часткове місячне затемнення”

№ 9/2011, Валерій Старощук, „Скільки кольорів у веселки?”

№ 9/2013, Дарія Біда, „Як добути вогонь? Частина 2”

№ 4/2010, Тетяна Суворова, „Як прожити без тертя”

№ 5/2008, Олег Орлянський, „Три обличчя маси”

№ 1/2006 (стор.14), ЛАБОРАТОРІЯ „КОЛОСКА”: Проталина біля стовбура дерева. Дослід Франкліна

№ 4/2006,Ілля Гельфгат, „І знову про воду…”

№ 5/2006, Людмила Супруненко, „Вода з повітря”

№ 4/2006,  Валерій Старощук, „Електричні явища” ЛАБОРАТОРІЯ „КОЛОСКА”: Слухняне кільце

№ 6/2006,  Валерій Старощук, „Блискавка” ; „Школа Робінзона Крузо. Як поводити себе під час грози”

Повторюваність явищ. Взаємозв'язок явищ у природі

№7/2012 „Рік з життя лелеки”

№ 19/2012 „Квітковий годинник”

№ 22/2013 „Як тварини готуються до зими?”

№ 7/2014 „Ой весна, весна днем красна!”

 

 

Міні-проект. Опале листя: користь чи шкода?

№ 21/2013 „Як зимують дерева?”

 

Всесвіт
 

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства

№ 11/2012 „Сузір`я зоряного неба”

№ 21/2013(додаток), кросворд

 

№ 2/2006, Дарія Біда„Легенди зоряного неба”

№№ 1,2/2009, Олександр Прокоф’єв та Леонід Кирик „Сузір’я на монетах”

Небесні тіла

№ 13/2012 „Хвостата  мандрівниця”

№ 6/2013, Лабораторія КОЛОСКА. Рецепт комети

№ 11/2012, Олександр Шевчук, „Мандрівні світила”

Зоря – самосвітне небесне тіло

 

№ 4/2011, Дарія Біда, „Зоря на ймення Сонце”

Зоряні системи – галактики

 

№ 1/2006, „Спіралі: маленькі, великі, гігантські”

№ 5/2010, Дарія Біда, „Велика симфонія Всесвіту”

Відмінності між зорями

 

№ 12/2012, Олександр Шевчук, „ Дивні або кваркові зорі”

№ 10/2012, Олександр Шевчук, „ Маленьке чудо – нейтронна зоря”

Сонячна система. Відмінності між планетами

№ 8/2014 „Скільки планет у сонячній системі?”

 

№ 1/2006,„Володар кілець”,

№ 6/2010, Дарія Біда,„Голки, нитки і древні етруски”

№№ 1,2/2008, Дарія Біда,„Скільки планет у Сонячній системі?”

№ 4/2008, Світлана Вольська, „Сперечалися планети…”

№ 9/2011, Олександр Шевчук, „Розповідь перша: родовід планет. Перші відкриття”

№ 8/2013, Ольга Возна, „Подорожуючи Сонячною системою”

№ 2/2014, Олександр Шевчук, „У полоні кілець”

№ 1/2014, Олександр Шевчук, „Гігант з червоною ознакою”

№ 12/2013, Олександр Шевчук, „Скарби червоної планети”

№ 11/2013, Олександр Шевчук, „Сестра Землі”

№ 10/2013, Олександр Шевчук, „Найменший брат у сонячній планетній родині”

Всесвіт та його складові

№4/2012 „На чому тримається Земля?”

№5/2012 „Як стародавні люди уявляли собі землю?”

 № 4/2010, ЕрікХог, „Скільки років Всесвіту?”

 №№ 1,2/2012, Олександр Шевчук, „Темні барви Всесвіту. Частина 1,2”

№ 3/2012, Валерій Старощук, „Великийандроннийколайдер”

№ 09/2013, Ольга Возна, „Тест для астроерудитів”

№ 07/2013, Ольга Возна, „На помилках вчаться”

№ 06/2013, Ольга Возна, „Астрономічнийквест”

 

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт

 

№ 8/2011, Олександр Шевчук, „Праця,з якої починається астрономія як точна наука”

№ 12/2011,  Ірина Мороз,  „Зоряний слід ”

№ 2/2012, Надія Кріт, „Батько географії”

№ 3/2012, Дарія Біда, „І все ж вона обертається!”

 

Людина і Всесвіт

 

№ 6/2007, Сергій Андрієвський, „Пошуки життя”

№ 5/2009, Ольга Смик, „Достукатися до зірок”

 

Методи та засоби астрономічних досліджень

 

№ 1/2007, Сергій Малинич, „Обсерваторія на вулкані”

№ 2/2009, Ігор Любицький, „Загадки астрономії”

№ 4/2009,  Дарія Біда, „Астрономічні загадки та пророцтва”

№ 5/2009, Сергій Малинич, „Зіркі очі планети”

№ 7/2011, Дарія Біда, 
„Бачу Землю! ”

№ 10/2011, Дарія Біда,„Побачити невидиме. Частина 1”

№ 10/2011, Олександр Шевчук, „Розповідь друга: Як знаходять екзопланети”

№ 12/2011, Надія Кріт, „Як виміряли Землю”

№ 12/2011, Ірина Мороз, „Зоряний слід ”

№ 12/2011, Олександр Шевчук, „Космічні місії з пошуку екзопланет”

№№ 1,2/2012, Софія Апуневич,„Історія розвитку телескопів. Частина 1,2”

№№ 7,8/2012, Олег Петрук,  „100 років вивчення космічних променів”

Земля – планета Сонячної системи

Форма і розміри Землі

№4/2012 „На чому тримається земля?”

№5/2012 „Як стародавні люди уявляли собі землю?”

№ 12/2011, Надія Кріт, „Як виміряли Землю”

№ 2/2012, Ігор Чернецький,„Повторення дослідів Ератосфена у наш час”

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення

 

№ 6/2009, Чак Бабіч, „Фотографуємо Місяць”

№ 4/2011, Марія Наводська,  „Чи сходить на Місяці Земля?”

 № 8/2011, Олександр Шевчук, „Такі несхожі серпики”

№ 5/2006, Сергій Зиков,  „Повне сонячне затемнення”

№ 6/2006, Дарія Біда, „Часткове місячне затемнення”

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

№ 16/2012 „Досліджуємо воду”

№ 31/2012 „Новорічний подарунок”

№ 32/2013 „Сніг на полях”

№ 06/2013, Дарія Біда, „Скільки льоду на Землі?”

№ 4/2006;Ілля Гельфгат, „І знову про воду…”

№ 4/2011, Дарія Біда, „Кока-кола” на службі в юних експериментаторів”

№ 11/2012 (стор.15), „Що ти знаєш про воду?”

Вода – розчинник

№ 27/2012 „Хімічні досліди на кухні

 

Значення води у природі. Використання води людиною

№ 10/2013 „Вода і твоє здоров`я”

№ 06/2013, Дарія Біда, „Скільки льоду на Землі?”

Планета Земля як середовище життя організмів

Клітинна будова організмів

№ 20/2012 „Вересіль-зілля”

 

Умови життя на планеті Земля

 

№ 06/2013, Дарія Біда, „Скільки льоду на Землі?”

№№ 4,5/2013, Дарія Біда, „Чому змінюється клімат Землі?”

Різноманітність організмів

№ 10/2012 „Найбільші наземні тварини”

№ 4/2012 „Найдрібніша пташка”

№ 24/2012 „Як навчитися писати вірші”

№ 21/2012 „Бджілка-трудівниця”

№ 25, 26/2012 „Несправжні родичі”

№ 29/2012 „Як живуть мурахи?”

№ 32/2012 „Арктика”

№ 11/2013 „Пухнастий джмелик”

№ 25/2013 „Кімнатні рослини і твоє здоров’я ”

№ 26/2013 „Сад на підвіконні”

№ 11/2012, Тетяна Павленко, „Коштовності моря -діатомеї”

 

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

№ 22/2013 „Як тварини готуються до зими?”

№ 21/2013 „Як зимують дерева?”

№ 1/2012 „Потурбуйтесь про пернатих друзів”

 

 

 

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому

 

№ 8/2012, Олеся Капачинська, Валерій Малощук, „Риби, жаби та інші слухачі”

 

№ 11/2012, Олеся Капачинська, Валерій Малощук, „Слух у ссавців”

№ 11/2012, Ірина Пісулінська, „Весільні феєрверки”

№ 10/2012, Олеся Капачинська, „Слух у птахів”

 

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді

 

№ 8/2013, Ірина Пісулінська, „Злодюжки”

№№ 4,5/2013, Тетяна Остапенко, „Молюскове море”

№ 12/2012, Ірина Пісулінська, „Жива електрика”

№ 11/2012, Олеся Капачинська, Валерій Малощук, „Слух у ссавців”

№ 12/2011, Ірина Пісулінська, „Побачити у темряві”

 

Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів

№ 21/2012 „Бджілка-трудівниця”

№ 28/2012 „Нерозлучні друзі”

№ 11/2013 „Пухнастий джмелик”

 

 

 

Угруповання організмів. Екосистеми

№ 23/2013 „Скарби  болота”

№ 24/2013 „Торф – неоціненне багатство”

 

№ 9/2012, Юрій Шивала, „”Український вулкан Кара-Даг”

№ 8/2012, Юрій Шивала, „”Байкал – перлина Сибіру”

№ 7/2012, Ігор Пирогов, „Азовське море: минуле і сьогодення”

№ 6/2012, Ігор Пирогов, „Азовське море: фауна і флора”                                                     

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості

№ 6/2012 „Білий лелека”

№ 9/2012 „Найулюбленіше дерево в Україні”

№ 20/2012 „Вересіль-зілля”

№ 21/2012 „Бджілка-трудівниця”

№ 22/2012 „Одуд – птах 2012 року”

№ 29/2012 „Як живуть мурахи?”

№ 6/2013 „Первоцвіти”

№ 11/2013 „Пухнастий джмелик”

№ 14/2013 „Бджолоїдка звичайна – птах 2013 року”

№ 15/2013 „Правда й вигадка про їжака”

№ 7/2012, Олена Крижановська, „Кульбаба, або Диво-рослина”

№ 5/2012, Валерій Соболь, „Це не бджола, а справжнє медоносне чудо!”

№ 7/2012, Олена Крижановська, „Кульбаба, або Диво-рослина”

№ 12/2011, Андрій Бокотей, Наталія Дзюбенко, „Лісовий схимник”

№ 6/2011, Андрій Бокотей, „Войовнича блакитна синиця”

 

 

 

 

 

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

№ 21/2013 (додаток), завдання „Гриби”

 

 

 

 

Червона книга України

№ 5/2013 „Червона книга України”

№ 5/2013 „Первоцвіти”

№ 7/2013 „Орхідеї”

№ 8/2013 „Жуки, занесені до червоної книги України”

№ 11/2013 „Пухнастий джмелик”

 

 

 

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі

 

№ 9/2012, Юрій Шивала, „”Український вулкан Кара-Даг”

№ 8/2012, Юрій Шивала, „”Байкал – перлина Сибіру”

№ 12/2013, Сім природних чудес України. Гранітно-степове Побужжя, Дністовський каньйон, Асканія-Нова

№ 11/2013, Сім природних чудес України. Медобори та Мармурова печера

№ 10/2013, Сім природних чудес України.  Синевир та Світязь

№ 9/2013, Сім нових чудес природи.  Амазонка та Амазонія

№ 8/2013, Сім нових чудес природи.  Бухта ХаЛонг

№ 7/2013, Сім нових чудес природи.  Водоспади Ігуасу

№ 6/2013, Сім нових чудес природи.  Острів Чеджуо

№ 5/2013, Сім нових чудес природи.  Національний парк „Комодо

№ 4/2013, Сім нових чудес природи.  Підземна ріка Пуерто-Принсеса

№ 3/2013, Сім нових чудес природи.  Столова гора

 

Міні-проект: Будь природі другом!

№ 1/2012 „Потурбуйтесь про пернатих друзів”

№ 2/2012 „Тату, зробімо годівницю! ”

№№ 7, 8/2012 „Історія одного лелеки”

№ 11/2013 „Пухнастий джмелик”

№ 14/2013 „Літо, літо, літечко!”

 
Вхід на сайт
Офіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.Островського,42,
тел.:(03840)4-26-04,

e-mail:mmk26shm@i.ua

Пошук
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наші нагороди


І місце
в обласному конкурсі сайтів методичних кабінетів у Хмельницькій області
у 2016 році
(наказ ХОІППО
від 07.12.2016р. №191-но)

Приєднуйся!
Шепетівський міський методичний кабінет
Друзі сайту

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА

Хмельницький ОІППО

Український центр оцінювання якості освіти

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

освітній портал Педагогічна преса

Хмельницький ОЦНТТУМ

Предметні олімпіади в Хмельницькій обл.

Сайт вчителів інформатики Хмельницької обл.

Хмельницька Інтернет-олімпіада з програмування

Шепетівська міська рада

Сайт м.Шепетівки
Погода
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Україні
Визначні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Шепетівський міський методичний кабінет © 2017
uCoz